logo
logoque es

Que es

El SELF-STORAGE es un producte importat d' Estats Units, que poc a poc a anat fent-se necessari entre nosaltres. Es una alternativa mes directa als guarda mobles.

El SELF-STORAGE, te la traducció literal de "auto-emmagatzematge", i es la solució fácil, cómoda, econòmica i rápida de disposar d' un espai privat, segur i net destinat a particulars, empreses, comerços, professionals i autònoms, per guardar i emmagatzemar les teves mercaderies i bens, mobles, roba, pasa temps, eines, estocs, ...

Tot gracies a posar al seu abast trasters i mini magatzems privats de diverses mides i per un temps fixat pel clients.

El SELF-STORAGE li permet disposar d' un traster a la mida de les seves necessitats, prop de casa seva o del seu lloc de treball, al que pot tenir accés, amb clau pròpia a amplis horaris i les vegades que ho cregui convenient.
Les seves coses están separades dels objectes i estris d' altres usuaris, protegides per mesures de seguretat i de la vista de tercers.