logo
logoNota legal i politica de privacitat

Llei de serveis de la Societat de la informació i de Comerç electronic (LSSI)
Compartim espais, S.L., com responsable de la publicació d'aquest website i prestador de serveis de la societat de la informació, de conformitat amb la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, comunica als usuaris la següent informació Legal: Compartim espais, S.L. empresa domiciliada a C/ Recasens i Mercader,39 C.P. 43206 de Reus (Tarragona), amb CIF B55588230, està inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràctes personal (LOPD)
De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/99, s'informa que les dades personals facilitades a travès dels formularis s'incorporaran al corresponen fitxer de Compartim espais, S.L., autoritzan a aquest el tractament automatitzat dels mateixos, per us intern, en el termes previstos en l'esmentada Llei.
Tanmateix, queda informat dels seus drets d'accès, rectificació i cancelació, en el seu cas, d'aquestes dades, poguent exercitar els mateixos, per escrit, al domicili de la entitat a: C/ Recasens i Mercader,39 43206 - Reus (Tarragona), o bé per correu electrònic a: compartimespais@gmail.com
Es garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris i el seu tractament automatitzat d'acord amb la llegislació vigent sobre protecció de dades personals. La nostra empresa ha adoptar els nivells de seguretat de protecció de les dades personals i amb tots el medis i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accès no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades. A pesar d'aixó, el usuari ha de ser conscient de que les mesures de seguretat a internet no són inexpugnables.

Hiperenllaços del Portal a altres págines web
En el Portal s'han inclòs enllaços a págines de llocs web de tercers (links), que s'han considerat d'interès pels usuaris. No obstant, Compartim Espais, S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de la conexió o continguts dels enllaços de tercers als que es faci referencia en el Portal.

Drets de propietat intel·lectual e industrial
© Tots els drets reservats.
Està prohibit modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, comunicar públicament, fer segons o posteriors publicacions, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, utilitzar, tractar o distribuis de qualsevol manera la totalitat o part dels continguts inclosos en aquest lloc, amb finalitats comercials.
Tanmateix, queda prohibit la utilització de les fotografies d'aquest lloc, si no es compta amb l'autorització expressa i per escrit dels autors o en el seu cas, de Compartim Espais, S.L.